Pengertian negara sebagai organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan invidual. Hal ini disebut negara sebagai organisasi….

4. Pengertian negara sebagai organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan invidual. Hal ini disebut negara sebagai organisasi….

a. kesusilaan
b. politik
c. kekuasaan
d. kemasyarakatan
e. manusia

Jawaban: a

Baca Juga   Semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang berlaku untuk semua orang merupakan sifat hakikat negara…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.